GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 600 700

71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack - podstawowe informacje

 • GetBack S.A. jest jedną z polskich spółek zarządzającą wierzytelnościami. Powstała w 2012 r., a od 2014 r. jest również obecna na rynku wierzytelności w Rumunii (za pośrednictwem spółki GetBack Recovery SRL) i od 2017 r. na rynku bułgarskim (za pośrednictwem spółki GetBack Recovery Bulgaria EOOD) i hiszpańskim.
 • GetBack S.A. zarządza portfelami wierzytelności ulokowanymi we własnych oraz w zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na podstawie zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami uzyskanego w dniu 24 września 2012 r.
 • Model biznesowy Grupy Kapitałowej GetBack oparty jest na następujących filarach: zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi sekurytyzowane wierzytelności własnych i zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczenie usług związanych z dochodzeniem wierzytelności na zlecenie w imieniu innych podmiotów.
 • W lipcu 2017 r. akcje GetBack S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej akcji.

GetBack logo

 

Fundusze Własne

Nabywanie i obsługa portfeli wierzytelności na własny rachunek za środki zgromadzone przez GK GetBack tj. nabywanie wierzytelności przez fundusze sekurytyzacyjne, których 100% certyfikatów inwestycyjnych należy do GK GetBack.

Fundusze Zewnętrzne

Zarządzenie portfelami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych opartych na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (UFK).

Fundusze Zewnętrzne Inwestorzy

Pozyskiwanie inwestorów branżowych oraz budowanie konsorcjów w celu nabycia portfeli wierzytelności przez fundusze sekurytyzacyjne a następnie zarządzanie tymi portfelami samodzielnie lub wspólnie z innymi serwiserami.

Serwisowanie portfeli wierzytelności

 

Historia GetBack S.A.

GetBack to najszybciej rosnąca w Polsce firma zarządzająca wierzytelnościami.

Zarządzanie aktywami 5 własnych funduszy oraz 16 zewnętrznych funduszy w których łączna wartość nominalna wierzytelności w ciągu 3 lat wzrosła czterokrotnie z 5,3 mld PLN do 19,4 mld PLN na koniec 2016 roku.

 • 2012 wrzesień zezwolenie KNF na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych
 • 2013 luty utworzenie easyDebt NSFIZ (FIZ GetBack administrowany przez Open Finance TFI S.A.)
 • 2013 maj powstanie Kancelarii Prawnej GetBack
 • 2013 listopad utworzenie pierwszego funduszu – UFK Perspective (OFWD)
 • 2014 marzec rozpoczęcie działalności w Rumunii
 • 2014 czerwiec zakup 100% akcji GetBack przez Grupę Idea Bank
 • 2014 październik nabycie portfela wartości nominalnej 1,6 mld PLN przez Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ (zewnętrzny FIZ)
 • 2014 koniec roku umowa z PRA Group nabycie portfela od Getin Noble Bank wart. nom. 2 mld PLN (współserwisowany z Kredyt Inkaso)
 • 2015 nabycie portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 8,3 mld PLN
 • 2015 zawarcie umów na zarządzanie wierzytelnościami funduszy zewnętrznych z Noble Funds TFI oraz Altus TFI
 • 2016 czerwiec nabycie 100% akcji GetBack przez Abris Capital Partners oraz konsorcjum funduszy PE
 • 2016 listopad nabycie portfela o wartości nominalnej 1,0 mld PLN przez easyDebt NSFIZ (własny FIZ)
 • 2017 lipiec debiut spółki na GPW w ramach IPO akcji spółki

Grupa Kapitałowa GetBack kluczowe liczby

#1

pozycja na rynku pod względem zakupów portfeli wierzytelności w Polsce*

19,4 mld PLN

wartość wierzytelności pod zarządzaniem (2016)

200,3 mln PLN

zysk netto (2016)

713 mln PLN

~60 mln PLN

(2016)(m-c) wartość odzysków brutto **

52%

ROE (2016)

100% (328 mln PLN)

spłaconych w terminie obligacji od 2012 r.***

2,1 x

dług netto/kapitały własne (2016)

119%

średnia roczna stopa wzrostu cash EBITDA w okresie 2014-2016

* Pod względem łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych w Polsce w latach 2014-2016

** Odzyski uzyskane z portfeli własnych oraz na portfelach zewnętrznych zarządzanych przez GetBack S.A.

*** Na dzień 20.03.2017 r.

Fakty i liczby

Dlaczego idziemy w górę:

 

Proces

Przeprowadzamy więcej procesów jednocześnie niż nasza konkurencja.


Podejmujemy szybkie i konkretne decyzje.

 

Technologia

Opieramy się na konkretnych danych.


Nasze modele i benchmarki są nowoczesne i sprawdzone.


Mamy dostęp do najnowocześniejszych technologii na rynku.

 

Kultura

Jesteśmy skoncentrowani na celach.


Jesteśmy nastawieni na biznes i zysk.


Cechuje nas dynamizm i otwartość.


Mamy świeże spojrzenie na rynek zarządzania wierzytelnościami.


Potrafimy wyszukać okazje na rynku.

 

Kadra

"Czujemy" rynek.


Zapewniamy wyjątkowe i rzetelne podejście do wykonywanych zadań.


Potrafimy współpracować, nawet z konkurencją.


Kierujemy się mottem "razem wygramy z każdym długiem".

GetBack - czynniki sukcesu

Doświadczony i kompetentny zespół
Dynamiczny wzrost branży windykacyjnej oraz korzystne trendy w sektorze bankowym
Czołowa pozycja w branży zarządzania wierzytelnościami
Korzystne otoczenie makroekonomiczne
Wysoka efektywność operacyjna oraz skuteczne zarządzanie wierzytelnościami
Szeroki dostęp do źródeł finansowania
Silna pozycja finansowa

Kampania reklamowa Getback

Obejrzyj i przekonaj się, jak pomagamy zwyciężać długi.

 

Liczby, które mają znaczenie

Czekamy na Twój kontakt

0

średnia liczba dziennych negocjacji

Sprawdź

Proponujemy efektywne rozwiązania

0

kompletnie spłaconych spraw

Sprawdź

Codziennie pomagamy w wyjściu z długów

0

średnia liczba dziennych deklaracji

Sprawdź

dane wg stanu na 30 września 2017 r.