GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Polityka bezpieczeństwa informacji

Deklaracja Zarządu

Mając na uwadze znaczenie bezpieczeństwa informacji dla realizacji celów biznesowych Zarząd GetBack S.A. ustanawia „Politykę Bezpieczeństwa Informacji GetBack S.A.” i deklaruje podjęcie działań zmierzających do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2013.

Powyższe postanowienie jest wyrazem dążenia do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych zarówno w formie klasycznej jak i z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Przyjęta deklaracja ma na celu ugruntowanie świadomości klientów oraz organów kontrolnych: nadzoru finansowego i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, że Spółka zachowuje najwyższe standardy ochrony informacji, a także respektuje obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w GetBack S.A. ma zapewnić, że:

  • wszelkie działania podejmowane przez pracowników Spółki oraz podmioty działające na jej rzecz będą zgodne z przepisami prawa oraz przyjętymi regulacjami wewnętrznymi,
  • zachowana zostanie ciągłość i efektywność procesów biznesowych realizowanych przez Spółkę oraz wspierających je procesów informacyjnych,
  • zagrożenie ujawnienia lub utraty danych, w szczególności danych powierzonych przez Klientów jest monitorowane w ramach procesu zarządzania ryzykiem,
  • podjęte przez Spółkę działania umożliwią kreowanie i utrzymanie dobrego wizerunku jako firmy wykazującej szczególną dbałość o bezpieczeństwo przetwarzanych informacji, własnych i powierzonych.

Ustanowione polityki, zasady i procedury postępowania, podziały kompetencji oraz zakresy odpowiedzialności opisane w dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązują wszystkich pracowników GetBack S.A.