GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 600 700

71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Informacje finansowe

Grupa Kapitałowa GetBack - Wybrane dane finansowe

tys. zł3Q 2017 201620152014
Przychody netto 538 309   422 671 206 673 107 522
Wynik z działalności operacyjnej 258 989   234 740 122 566 64 295
Zysk brutto 148 678   191 176 109 957 54 238
Zysk netto 181 479   200 260 120 311 44 286
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 181 241   200 013 120 138 44 097
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
- podstawowy (w zł/EUR na jedną akcję)
2,27   10 6 2
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
- rozwodniony (w zł/EUR na jedną akcję)
2,27   10 6 2
tys. zł30.09.2017 31.12.201631.12.201531.12.2014
Aktywa razem 3 041 816   1 630 558 655 393 289 535
Zobowiązania długoterminowe 1 387 081   583 010 156 070 125 382
Zobowiązania krótkoterminowe 1 088 005   661 705 313 567 98 447
Kapitał własny ogółem 566 730   385 843 185 756 65 706
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 566 456   385 755 185 719 65 668
Udziały niekontrolujące 274   88 37 38
Kapitał zakładowy 4 000   4 000 4 000 4 000
Liczba akcji 80 000 000   20 000 000 20 000 000 20 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 7,08   19,29 9,29 3,28

Pliki do pobrania

Do poprawnego wyświetlenia raportów wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player- pobierz