GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 600 700

kontakt@getbacksa.pl

Logowanie do konta getback24.pl

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka przejmująca”) z EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka przejmowana”), Zarządy spółek działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ksh”) w dniu 11 października 2017 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przejmującej, na podstawie art. 500 § 2 i 2 1ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.

Do pobrania:


Zarząd Spółki przejmującej informuje, że stosownie do art. 516 § 6 ksh w zw. z art. 500 § 2 i 2 1ksh, udostępnienie Planu połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

GetBack jest partnerem
akcji edukacyjnej
„Poradnik początkującego inwestora”

Szkolenia prowadzą Maciej Samcik i Albert Rokicki

sprawdź szczegóły

Liczby, które mają znaczenie

Czekamy na Twój kontakt

39051

średnia liczba dziennych negocjacji

Sprawdź

Proponujemy efektywne rozwiązania

291532

kompletnie spłaconych spraw

Sprawdź

Codziennie pomagamy w wyjściu z długów

2447

średnia liczba dziennych deklaracji

Sprawdź

dane wg stanu na 31 grudnia 2016 r.